ترجمه Quarterdeck در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عرشه‌ كوچك‌ عقب‌ كشتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قسمتي‌ از عرشه‌ كشتي‌ جنگي‌ مخصوص‌

Quarterdeck به چه معناست و Quarterdeck یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quarterdeck

عرشه‌ كوچك‌ عقب‌ كشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عرشه‌ كوچك‌ عقب‌ كشتي‌, ترجمه عرشه‌ كوچك‌ عقب‌ كشتي‌, کلمات شبیه عرشه‌ كوچك‌ عقب‌ كشتي‌ , قسمتي‌ از عرشه‌ كشتي‌ جنگي‌ مخصوص‌ به لاتین
دانلود فایل ها