ترجمه Quartersaw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌. می باشد

Quartersaw به چه معناست و Quartersaw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quartersaw

كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌., ترجمه كردن‌., کلمات شبیه كردن‌.
دانلود فایل ها