ترجمه Quarto در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دركاغذ هاي‌ يك‌ ربعي‌ چاپ‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ربع‌ كاغذي‌.

Quarto به چه معناست و Quarto یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quarto

دركاغذ هاي‌ يك‌ ربعي‌ چاپ‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دركاغذ هاي‌ يك‌ ربعي‌ چاپ‌ شده‌, ترجمه دركاغذ هاي‌ يك‌ ربعي‌ چاپ‌ شده‌, کلمات شبیه دركاغذ هاي‌ يك‌ ربعي‌ چاپ‌ شده‌ , ربع‌ كاغذي‌. به لاتین
دانلود فایل ها