ترجمه Quayage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حقوق‌ بندري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عوارض‌ گمركي‌ و دريايي‌.

Quayage به چه معناست و Quayage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quayage

حقوق‌ بندري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حقوق‌ بندري‌, ترجمه حقوق‌ بندري‌, کلمات شبیه حقوق‌ بندري‌ , عوارض‌ گمركي‌ و دريايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها