ترجمه Queasy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yzaeuq) تهوع‌ اور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لط‌يف‌ مزاج‌ , در فارسی : وسواسي‌ , به فارسی : زياد دقيق‌.

Queasy به چه معناست و Queasy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Queasy

(yzaeuq) تهوع‌ اور به خارجی , ریشه انگلیسی (yzaeuq) تهوع‌ اور, ترجمه (yzaeuq) تهوع‌ اور, کلمات شبیه (yzaeuq) تهوع‌ اور , لط‌يف‌ مزاج‌ به لاتین , وسواسي‌ به لاتین , زياد دقيق‌. خارجی
دانلود فایل ها