ترجمه Queen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شهبانو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملكه‌ , در فارسی : زن‌ پادشاه‌ , به فارسی : (ورق‌ بازي‌) بي‌ بي‌ , سایر ترجمه ها : (در

Queen به چه معناست و Queen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Queen

شهبانو به خارجی , ریشه انگلیسی شهبانو, ترجمه شهبانو, کلمات شبیه شهبانو , ملكه‌ به لاتین , زن‌ پادشاه‌ به لاتین , (ورق‌ بازي‌) بي‌ بي‌ خارجی , (در در زبان
دانلود فایل ها