ترجمه Queer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرفتار شدن‌. می باشد

Queer به چه معناست و Queer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Queer

گرفتار شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گرفتار شدن‌., ترجمه گرفتار شدن‌., کلمات شبیه گرفتار شدن‌.
دانلود فایل ها