ترجمه Quester در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جستجو كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوينده‌.

Quester به چه معناست و Quester یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quester

جستجو كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جستجو كننده‌, ترجمه جستجو كننده‌, کلمات شبیه جستجو كننده‌ , جوينده‌. به لاتین
دانلود فایل ها