خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42592 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42592','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42592 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quester به فارسی

ترجمه Quester در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جستجو كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوينده‌.

Quester به چه معناست و Quester یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quester

جستجو كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جستجو كننده‌, ترجمه جستجو كننده‌, کلمات شبیه جستجو كننده‌ , جوينده‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: