ترجمه Question در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترديد كردن‌ در.

Question به چه معناست و Question یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Question

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , ترديد كردن‌ در. به لاتین
دانلود فایل ها