ترجمه Queue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صف‌ بستن‌ , در فارسی : در صف‌ گذاشتن‌.

Queue به چه معناست و Queue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Queue

صف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صف‌, ترجمه صف‌, کلمات شبیه صف‌ , صف‌ بستن‌ به لاتین , در صف‌ گذاشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها