ترجمه Queue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صف‌ اتوبوس‌ و غيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صف‌ , در فارسی : در صف‌ ايستادن‌.

Queue به چه معناست و Queue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Queue

صف‌ اتوبوس‌ و غيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صف‌ اتوبوس‌ و غيره‌, ترجمه صف‌ اتوبوس‌ و غيره‌, کلمات شبیه صف‌ اتوبوس‌ و غيره‌ , صف‌ به لاتین , در صف‌ ايستادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها