ترجمه Queuing Theory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌ريه‌ صف‌ بندي‌. می باشد

Queuing Theory به چه معناست و Queuing Theory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Queuing Theory

نظ‌ريه‌ صف‌ بندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌ريه‌ صف‌ بندي‌., ترجمه نظ‌ريه‌ صف‌ بندي‌., کلمات شبیه نظ‌ريه‌ صف‌ بندي‌.
دانلود فایل ها