ترجمه Quibble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايهام‌ گويي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محاجه‌ , در فارسی : محاجه‌ كردن‌.

Quibble به چه معناست و Quibble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quibble

ايهام‌ گويي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايهام‌ گويي‌ كردن‌, ترجمه ايهام‌ گويي‌ كردن‌, کلمات شبیه ايهام‌ گويي‌ كردن‌ , محاجه‌ به لاتین , محاجه‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها