ترجمه Quickset در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرچين‌ خفچه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خارپشته‌.

Quickset به چه معناست و Quickset یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quickset

پرچين‌ خفچه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرچين‌ خفچه‌, ترجمه پرچين‌ خفچه‌, کلمات شبیه پرچين‌ خفچه‌ , خارپشته‌. به لاتین
دانلود فایل ها