ترجمه Quid Pro Quo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (لاتين‌) درعوض‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بجاي‌ , در فارسی : عوض‌ , به فارسی : جبران‌ , سایر ترجمه ها : تعويض‌.

Quid Pro Quo به چه معناست و Quid Pro Quo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quid Pro Quo

(لاتين‌) درعوض‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (لاتين‌) درعوض‌, ترجمه (لاتين‌) درعوض‌, کلمات شبیه (لاتين‌) درعوض‌ , بجاي‌ به لاتین , عوض‌ به لاتین , جبران‌ خارجی , تعويض‌. در زبان
دانلود فایل ها