ترجمه Quiescent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساكن‌. می باشد

Quiescent به چه معناست و Quiescent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quiescent

ساكن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ساكن‌., ترجمه ساكن‌., کلمات شبیه ساكن‌.
دانلود فایل ها