ترجمه Quiet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارام‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساكت‌ كردن‌.

Quiet به چه معناست و Quiet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quiet

ارام‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ارام‌ كردن‌, ترجمه ارام‌ كردن‌, کلمات شبیه ارام‌ كردن‌ , ساكت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها