ترجمه Quiet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (neteiuq) ارام‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تسكين‌ دادن‌ , در فارسی : ساكت‌ كردن‌.

Quiet به چه معناست و Quiet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quiet

(neteiuq) ارام‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (neteiuq) ارام‌ كردن‌, ترجمه (neteiuq) ارام‌ كردن‌, کلمات شبیه (neteiuq) ارام‌ كردن‌ , تسكين‌ دادن‌ به لاتین , ساكت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها