ترجمه Quiet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خموش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارامش‌ , در فارسی : سكون‌ , به فارسی : رفاه‌ , سایر ترجمه ها : ارام‌ ساكن‌ , خاموش‌ , بيصدا

Quiet به چه معناست و Quiet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quiet

خموش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خموش‌, ترجمه خموش‌, کلمات شبیه خموش‌ , ارامش‌ به لاتین , سكون‌ به لاتین , رفاه‌ خارجی , ارام‌ در زبان , ساكن‌انگلیسی , خاموش‌ , بيصدا
دانلود فایل ها