ترجمه Quietus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رهايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خلاصي‌ , در فارسی : تبرئه‌ , به فارسی : پاكي‌ , سایر ترجمه ها : برائت‌ مفاصا.

Quietus به چه معناست و Quietus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quietus

رهايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رهايي‌, ترجمه رهايي‌, کلمات شبیه رهايي‌ , خلاصي‌ به لاتین , تبرئه‌ به لاتین , پاكي‌ خارجی , برائت‌ در زبان , مفاصا.انگلیسی
دانلود فایل ها