ترجمه Quilter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لحاف‌ دوز. می باشد

Quilter به چه معناست و Quilter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quilter

لحاف‌ دوز. به خارجی , ریشه انگلیسی لحاف‌ دوز., ترجمه لحاف‌ دوز., کلمات شبیه لحاف‌ دوز.
دانلود فایل ها