ترجمه Quince در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : به‌.

Quince به چه معناست و Quince یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quince

(گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌ , به‌. به لاتین
دانلود فایل ها