ترجمه Quincunx در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكجور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارايش‌ پنج‌ تايي‌ گل‌يا برگ‌ گياه‌.

Quincunx به چه معناست و Quincunx یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quincunx

يكجور به خارجی , ریشه انگلیسی يكجور, ترجمه يكجور, کلمات شبیه يكجور , ارايش‌ پنج‌ تايي‌ گل‌يا برگ‌ گياه‌. به لاتین
دانلود فایل ها