ترجمه Quinine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گنه‌ گنه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوهر گنه‌ گنه‌.

Quinine به چه معناست و Quinine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quinine

گنه‌ گنه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گنه‌ گنه‌, ترجمه گنه‌ گنه‌, کلمات شبیه گنه‌ گنه‌ , جوهر گنه‌ گنه‌. به لاتین
دانلود فایل ها