ترجمه Quint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماليات‌ پنج‌ يك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خمس‌ , در فارسی : قايق‌ پنج‌ بادباني‌.

Quint به چه معناست و Quint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quint

ماليات‌ پنج‌ يك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماليات‌ پنج‌ يك‌, ترجمه ماليات‌ پنج‌ يك‌, کلمات شبیه ماليات‌ پنج‌ يك‌ , خمس‌ به لاتین , قايق‌ پنج‌ بادباني‌. به لاتین
دانلود فایل ها