ترجمه Quirk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تزئينات‌ يا خصوصيات‌ خط‌ نويسي‌ شخص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خصوصيات‌ , در فارسی : تغيير

Quirk به چه معناست و Quirk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quirk

تزئينات‌ يا خصوصيات‌ خط‌ نويسي‌ شخص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تزئينات‌ يا خصوصيات‌ خط‌ نويسي‌ شخص‌, ترجمه تزئينات‌ يا خصوصيات‌ خط‌ نويسي‌ شخص‌, کلمات شبیه تزئينات‌ يا خصوصيات‌ خط‌ نويسي‌ شخص‌ , خصوصيات‌ به لاتین , تغيير به لاتین
دانلود فایل ها