ترجمه Quittance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسيد مفاصا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برائت‌ , در فارسی : پاكي‌ , به فارسی : تبرئه‌ , سایر ترجمه ها : پاداش‌ بازپرداختن‌

Quittance به چه معناست و Quittance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quittance

رسيد مفاصا به خارجی , ریشه انگلیسی رسيد مفاصا, ترجمه رسيد مفاصا, کلمات شبیه رسيد مفاصا , برائت‌ به لاتین , پاكي‌ به لاتین , تبرئه‌ خارجی , پاداش‌ در زبان , بازپرداختن‌انگلیسی
دانلود فایل ها