ترجمه Quizzical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عجيب‌ و غريب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شوخ‌ , در فارسی : مبهوت‌ , به فارسی : مات‌.

Quizzical به چه معناست و Quizzical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quizzical

عجيب‌ و غريب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عجيب‌ و غريب‌, ترجمه عجيب‌ و غريب‌, کلمات شبیه عجيب‌ و غريب‌ , شوخ‌ به لاتین , مبهوت‌ به لاتین , مات‌. خارجی
دانلود فایل ها