ترجمه Quoin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوشه‌.

Quoin به چه معناست و Quoin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quoin

گوه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوه‌, ترجمه گوه‌, کلمات شبیه گوه‌ , گوشه‌. به لاتین
دانلود فایل ها