ترجمه Quoin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ زاويه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگ‌ نبش‌ , در فارسی : اجر نبش‌ , به فارسی : كنج‌ , سایر ترجمه ها : سنگ‌ نبش‌ گذاشتن‌

Quoin به چه معناست و Quoin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quoin

سنگ‌ زاويه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ زاويه‌, ترجمه سنگ‌ زاويه‌, کلمات شبیه سنگ‌ زاويه‌ , سنگ‌ نبش‌ به لاتین , اجر نبش‌ به لاتین , كنج‌ خارجی , سنگ‌ نبش‌ گذاشتن‌ در زبان
دانلود فایل ها