ترجمه Quotation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقل‌ قول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيان‌ , در فارسی : ايراد , به فارسی : اقتباس‌ , سایر ترجمه ها : عبارت‌ مظ‌نه‌.

Quotation به چه معناست و Quotation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quotation

نقل‌ قول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نقل‌ قول‌, ترجمه نقل‌ قول‌, کلمات شبیه نقل‌ قول‌ , بيان‌ به لاتین , ايراد به لاتین , اقتباس‌ خارجی , عبارت‌ در زبان , مظ‌نه‌.انگلیسی
دانلود فایل ها