ترجمه Racemiform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوشه‌ مانند. می باشد

Racemiform به چه معناست و Racemiform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Racemiform

خوشه‌ مانند. به خارجی , ریشه انگلیسی خوشه‌ مانند., ترجمه خوشه‌ مانند., کلمات شبیه خوشه‌ مانند.
دانلود فایل ها