ترجمه Racetrack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ سير مسابقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسير مسابقه‌.

Racetrack به چه معناست و Racetrack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Racetrack

خط‌ سير مسابقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ سير مسابقه‌, ترجمه خط‌ سير مسابقه‌, کلمات شبیه خط‌ سير مسابقه‌ , مسير مسابقه‌. به لاتین
دانلود فایل ها