ترجمه Rack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مركب‌ از چند سيخ‌ يا ميله‌ نوك‌ تيز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكنجه‌ , در فارسی : چرخ‌

Rack به چه معناست و Rack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rack

مركب‌ از چند سيخ‌ يا ميله‌ نوك‌ تيز به خارجی , ریشه انگلیسی مركب‌ از چند سيخ‌ يا ميله‌ نوك‌ تيز, ترجمه مركب‌ از چند سيخ‌ يا ميله‌ نوك‌ تيز, کلمات شبیه مركب‌ از چند سيخ‌ يا ميله‌ نوك‌ تيز , شكنجه‌ به لاتین , چرخ‌ به لاتین
دانلود فایل ها