ترجمه Rack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روي‌ چنگك‌ گذاردن‌ لباس‌ و غيره‌.

Rack به چه معناست و Rack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rack

دار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دار كردن‌, ترجمه دار كردن‌, کلمات شبیه دار كردن‌ , روي‌ چنگك‌ گذاردن‌ لباس‌ و غيره‌. به لاتین
دانلود فایل ها