ترجمه Rack Rent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اجازه‌ تمام‌ سال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اجازه‌ گزاف‌ بستن‌ بر.

Rack Rent به چه معناست و Rack Rent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rack Rent

اجازه‌ تمام‌ سال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اجازه‌ تمام‌ سال‌, ترجمه اجازه‌ تمام‌ سال‌, کلمات شبیه اجازه‌ تمام‌ سال‌ , اجازه‌ گزاف‌ بستن‌ بر. به لاتین
دانلود فایل ها