ترجمه Racquet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راكت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راكت‌ تنيس‌ , در فارسی : جارو جنجال‌ , به فارسی : سر وصدا , سایر ترجمه ها : صداي‌ غير

Racquet به چه معناست و Racquet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Racquet

راكت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راكت‌, ترجمه راكت‌, کلمات شبیه راكت‌ , راكت‌ تنيس‌ به لاتین , جارو جنجال‌ به لاتین , سر وصدا خارجی , صداي‌ غير در زبان
دانلود فایل ها