ترجمه Radiative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متشعشع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تابشي‌.

Radiative به چه معناست و Radiative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radiative

متشعشع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متشعشع‌, ترجمه متشعشع‌, کلمات شبیه متشعشع‌ , تابشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها