ترجمه Radical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راديكال‌. می باشد

Radical به چه معناست و Radical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radical

راديكال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی راديكال‌., ترجمه راديكال‌., کلمات شبیه راديكال‌.
دانلود فایل ها