ترجمه Radicand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدد زير راديكال‌. می باشد

Radicand به چه معناست و Radicand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radicand

عدد زير راديكال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عدد زير راديكال‌., ترجمه عدد زير راديكال‌., کلمات شبیه عدد زير راديكال‌.
دانلود فایل ها