ترجمه Radiogram در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيام‌ راديويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرتونگاره‌.

Radiogram به چه معناست و Radiogram یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radiogram

پيام‌ راديويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيام‌ راديويي‌, ترجمه پيام‌ راديويي‌, کلمات شبیه پيام‌ راديويي‌ , پرتونگاره‌. به لاتین
دانلود فایل ها