ترجمه Radioisotope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايزوتوپ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راديو اكتيو , در فارسی : ايزوتوپ‌ پرتو افشان‌.

Radioisotope به چه معناست و Radioisotope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radioisotope

ايزوتوپ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايزوتوپ‌, ترجمه ايزوتوپ‌, کلمات شبیه ايزوتوپ‌ , راديو اكتيو به لاتین , ايزوتوپ‌ پرتو افشان‌. به لاتین
دانلود فایل ها