ترجمه Radix در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبنا. می باشد

Radix به چه معناست و Radix یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radix

مبنا. به خارجی , ریشه انگلیسی مبنا., ترجمه مبنا., کلمات شبیه مبنا.
دانلود فایل ها