ترجمه Rag Doll در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عروسك‌ پارچه‌يي‌. می باشد

Rag Doll به چه معناست و Rag Doll یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rag Doll

عروسك‌ پارچه‌يي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عروسك‌ پارچه‌يي‌., ترجمه عروسك‌ پارچه‌يي‌., کلمات شبیه عروسك‌ پارچه‌يي‌.
دانلود فایل ها