ترجمه Rage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديوانگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خشم‌ , در فارسی : غضب‌ , به فارسی : خروشيدن‌ , سایر ترجمه ها : ميل‌ مفرط‌ خشمناك‌ شدن‌

Rage به چه معناست و Rage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rage

ديوانگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ديوانگي‌, ترجمه ديوانگي‌, کلمات شبیه ديوانگي‌ , خشم‌ به لاتین , غضب‌ به لاتین , خروشيدن‌ خارجی , ميل‌ مفرط‌ در زبان , خشمناك‌ شدن‌انگلیسی
دانلود فایل ها