ترجمه Raggle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پاره‌.

Raggle به چه معناست و Raggle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Raggle

ريزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريزه‌, ترجمه ريزه‌, کلمات شبیه ريزه‌ , پاره‌. به لاتین
دانلود فایل ها