ترجمه Rainbow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگين‌ كمان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قوس‌ و قزح‌ , در فارسی : بصورت‌ رنگين‌ كمان‌ در امدن‌.

Rainbow به چه معناست و Rainbow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rainbow

رنگين‌ كمان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رنگين‌ كمان‌, ترجمه رنگين‌ كمان‌, کلمات شبیه رنگين‌ كمان‌ , قوس‌ و قزح‌ به لاتین , بصورت‌ رنگين‌ كمان‌ در امدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها