ترجمه Rainfall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بارندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بارش‌.

Rainfall به چه معناست و Rainfall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rainfall

بارندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بارندگي‌, ترجمه بارندگي‌, کلمات شبیه بارندگي‌ , بارش‌. به لاتین
دانلود فایل ها