ترجمه Rainmaking در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد باران‌. می باشد

Rainmaking به چه معناست و Rainmaking یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rainmaking

ايجاد باران‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد باران‌., ترجمه ايجاد باران‌., کلمات شبیه ايجاد باران‌.
دانلود فایل ها