ترجمه Raisin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشمش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رنگ‌ كشمشي‌ , در فارسی : رنگ‌ قرمز مايل‌ به‌ابي‌.

Raisin به چه معناست و Raisin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Raisin

كشمش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كشمش‌, ترجمه كشمش‌, کلمات شبیه كشمش‌ , رنگ‌ كشمشي‌ به لاتین , رنگ‌ قرمز مايل‌ به‌ابي‌. به لاتین
دانلود فایل ها